Presidentin Yujiao Fei
6. Duan der Internatonal Health Qigong Federation


Felicia Ziyi Liu
5. Duan der International Health Qigong Federation 
 Wen Wang
4. Duan der International Health Qigong Federation 
Xiaoqiong Wang
4. Duan der International Health Qigong Federation 
Yuping Xiang
4. Duan der International Health Qigong Federation 

Oliver Gnauck
3. Dua der International Health Qigong Federation 

Florian David Werner
3. Duan der International Health Qigong Federation 

Dr. Holger Bienert
3. Duan der International Health Qigong Federation 

Manuel Chandramohan
3. Duan der International Health Qigong Federation 


Dieter Eckardt
2. Duan der International Health Qigong Federation