Fei Yujiao
6. Duan der Chinese Health Qigong Association
Schiedsrichter der Chinese Health Qigong Association

Felicia Ziyi Liu
5. Duan der Chinese Health Qigong Association

Wen Wang
4. Duan der Chinese Health Qigong Association

Xiaoqiong Wang
4. Duan der Chinese Health Qigong Association

Yuping Xiang
4. Duan der Chinese Health Qigong Association

Oliver Gnauck
3. Duan der Chinese Health Qigong Association

Florian David Werner
3. Duan der Chinese Health Qigong Association

Dr. Holger Bienert
3. Duan der Chinese Health Qigong Association

Manuel Chandramohan
3. Duan der Chinese Health Qigong Association